Kapittel 1 – Algebra

1   Regnerekkefølger og regneregler

2   Kvadratsetningene

3   Faktorisering ved hjelp av kvadratsetningene

4   Brøkregning

5   Potenser

Potensregler

Standardform

6   Kvadratrøtter

7   Likninger og ulikheter

Førstegradslikninger

Likningssett av første grad – innsettingsmetoden

Ulikheter av første grad

Andregradslikninger

Likningssett av andre grad

Faktorisering av andregradsuttrykk

8  Polynomdivisjon

9  Ulikheter av andre og tredje grad, og ulikheter med brøk

10 Briggske logaritmer (grunntall 10)

Definisjon og regneregler

Utledning av logaritmereglene

Logaritmelikninger av første og andre grad

Eksponentiallikninger av første og andre grad

11 Den naturlige logaritmen

Grenseverdier

Definisjon og regneregler

12 Prosentregning

Prosentvis vekst/eksponentiell vekst

Kapittel 2 – Funksjoner

1  Rette linjer

Ettpunktsformelen

2  Funksjoner

Førstegradsfunksjoner

Andregradsfunksjoner

Gjennomsnittlig vekstfart

Nullpunkter og ekstremalpunkter

Skjæringspunkt mellom en førstegradsfunksjon og en andregradsfunksjon

3  Derivasjon

Den deriverte av en førstegradsfunksjon

Definisjonen av den deriverte

Tangent

Derivasjonsregler

4  Funksjonsdrøfting

Ekstremalpunkter og monotoniegenskaper

Ekstremalpunkter ved endepunktene av en graf

5  Andre funksjoner

Rasjonale funksjoner (brøkfunksjoner)

Skråasymptoter

Potensfunksjoner

Eksponentialfunksjoner

Kapittel 3 – Geometri

1  Vinkler og trekanter

Vinkler

Trekanter

Formlike trekanter

Kongruente trekanter

Entydige trekanter

2  Pytagorassetningen

3  Trigonometri

Definisjonen av  og

Generell definisjon av  og

4  Arealsetningen, sinussetningen og cosinussetningen

Arealsetningen

Sinussetningen

Cosinussetningen

Kapittel 4 – Sannsynlighetsregning

1  Mengdelære

2  Sannsynlighet

Betinget sannsynlighet

                    Regneregler i sannsynlighet

Bayes setning

Avhengige og uavhengige hendelser

Total sannsynlighet

3  Kombinatorikk

Formel for antall kombinasjoner

Formel for antall mulige rekkefølger med n gjenstander

Formel for ordnet utvalg med tilbakelegging

Formel for ordnet utvalg uten tilbakelegging

Formel for uordnet utvalg uten tilbakelegging

4  Hypergeometrisk og binomisk sannsynlighet

Hypergeometrisk sannsynlighet

Binomisk sannsynlighet

Sammendrag sannsynlighetsregning