Ekstraoppgaver

1   Algebra

2   Funksjoner

3   Geometri og trigonometri

4   Sannsynlighetsregning

Løsningsforslag ekstraoppgaver

1   Algebra

2   Funksjoner

3   Geometri og trigonometri

4   Sannsynlighetsregning

Løsningsforslag oppgaver i læreboken

1   Algebra

2   Funksjoner

3   Geometri og trigonometri

4   Sannsynlighetsregning