Vi har skrevet en lærebok som har et enkelt design, en klar struktur og et tydelig fokus.
I boken læres matematikk på en mer direkte og effektiv måte.
Vi har skrevet en lærebok og en oppgavesamling.
Alle oppgavene i læreboka og oppgavesamlingen har fullstendig løsningsforslag.

Boken er delt inn i fire kapitler: algebra, funksjoner, geometri og trigonometri, og sannsynlighet. Det forutsettes at leseren har regneferdigheter som minst tilsvarer
8. klasse på ungdomsskolen.
Med dette som utgangspunkt og med jevn progresjon, vil boken gi deg grunnleggende ferdigheter i matematikk på et nivå som tilsvarer 2. klasse på videregående skole, realfaglig studieretning.
Hvem passer boken for?
• Elever i den videregående skolen.
• Elever i ungdomsskolen som ønsker å forsere matematikk.
• Høyskole- og universitetsstudenter som ønsker å styrke grunnleggende ferdigheter i matematikk.
• Foreldre med barn i videregående skole som ønsker å følge opp matematikkundervisningen.
• Matematikklærere
• Andre interesserte

Studieteknikk

Strukturen i boken er slik: Teori, eksempler og oppgaver.
Vi anbefaler følgende arbeidsmåte:
Du tar for deg ett eksempel av gangen. Først leser du teorien som står foran eksempelet. Deretter løser du oppgavene som kommer rett etter eksempelet. Hvis du regner feil eller ikke får til en oppgave, leser du løsningsforslaget nøye og prøver igjen eller får noen til å hjelpe deg med å forstå oppgaven. For å få mer øvelse og bedre forståelse, anbefaler vi at du regner gjennom oppgavene i oppgavesamlingen. Dersom du synes noen temaer er vanskelige, kan det være nyttig se gjennom eksemplene i læreboken og regne gjennom de samme oppgavene på nytt noen dager senere.