Lærebok matematikk 1 - Enkelt, klart og tydelig

Vi har skrevet en lærebok som har et enkelt design, en klar struktur og et tydelig fokus. I boken lærer du matematikk på en mer direkte og effektiv måte, på kun 121 sider. Det følger også med en oppgavesamling. I oppgavesamlingen finner du fullstendig løsningsforslag til alle oppgavene i læreboken og oppgavesamlingen. Det forutsettes at leseren har regneferdigheter som minst tilsvarer 8. klasse på ungdomsskolen. Med dette som utgangspunkt, og med jevn progresjon, vil boken gi deg grunnleggende ferdigheter i matematikk på et nivå som tilsvarer VG2.

Boken passer for:
  • Elever og privatister i den videregående skolen
  • Elever i ungdomsskolen som ønsker å forsere matematikk
  • Høgskole- og universitetsstudenter som ønsker å styrke grunnleggende ferdigheter i matematikk
  • Foreldre med barn i videregående skole som ønsker å følge opp matematikkundervisningen
  • Matematikklærere
  • Andre interesserte

Pris lærebok + oppgavesamling: 490 kr

Forfattere: Camilla Helvig, Einar Rasmussen og Nicolai Bryde.