Introduksjon til programmering

Her får du en introduksjon til programmering i Fysikk 1. Dette kan hjelpe før arbeid med Kapittel 11: Numeriske metoder og programmering. Programmeringsspråket er Python.