Fysikk 1

Vi har skrevet en lærebok i Fysikk 1 for VG2 studiespesialisering (LK20). Målet vårt har vært å sammenfatte gjennomprøvde undervisningsopplegg i Fysikk 1 til en klar og tydelig fysikkbok. Resultatet er en bok med forklaringer, oppgaver, eksempler og tydelige illustrasjoner og figurer. Boken skiller seg fra andre nye lærebøker i Fysikk 1 ved at den er på kun 156 sider.

Vi har valgt ut en passelig mengde oppgaver, der vanskelighetsgraden øker gradvis fra enklere oppgaver til mer sammensatte og kompliserte oppgaver. Jobbing med de enklere oppgavene gir et godt grunnlag for å klare å løse de vanskeligere oppgavene. Du finner løsningsforslag på våre nettsider.

Boken passer for:
  • Elever og privatister i den videregående skolen
  • Elever i ungdomsskolen som ønsker å forsere Fysikk 1
  • Høgskole- og universitetsstudenter som ønsker å repetere og styrke grunnleggende ferdigheter i fysikk
  • Foreldre med barn i videregående skole som ønsker å følge opp fysikkundervisningen
  • Fysikklærere
  • Andre interesserte

Pris: 490 kr

Forfattere: Einar Rasmussen og Camilla Helvig.