Forfatter: FolkensForlag

Tema i boken

Klikk her for oversikt over temaer i læreboken Klikk her for oversikt over temaer i oppgavesamlingen

Oppgavesamling

Ekstraoppgaver 1   Algebra 2   Funksjoner 3   Geometri og trigonometri 4   Sannsynlighetsregning Løsningsforslag ekstraoppgaver 1   Algebra 2   Funksjoner 3   Geometri og trigonometri 4   Sannsynlighetsregning Løsningsforslag oppgaver i læreboken 1   Algebra 2   Funksjoner 3   Geometri og trigonometri 4   Sannsynlighetsregning      

Meld din interesse

Meld deg på vår interesseliste her, så tar vi kontakt med deg så fort matematikk boken er lansert. Les mer om boken her.

Om boken

Enkelt, klart og tydelig Vi har skrevet en lærebok som har et enkelt design, en klar struktur og et tydelig fokus. I boken læres matematikk på en mer direkte og effektiv måte. Vi har skrevet en lærebok og en oppgavesamling. Alle oppgavene i læreboka og oppgavesamlingen har fullstendig løsningsforslag. Boken er delt inn i fire […]

Læreboken

Kapittel 1 – Algebra 1   Regnerekkefølger og regneregler 2   Kvadratsetningene 3   Faktorisering ved hjelp av kvadratsetningene 4   Brøkregning 5   Potenser Potensregler Standardform 6   Kvadratrøtter 7   Likninger og ulikheter Førstegradslikninger Likningssett av første grad – innsettingsmetoden Ulikheter av første grad Andregradslikninger Likningssett av andre grad Faktorisering av andregradsuttrykk 8  Polynomdivisjon 9  Ulikheter av andre og tredje […]

Om oss

Hvem er vi? Camilla Helvig er 26 år og er lektor i matematikk og fysikk. Hun tok mastergrad i matematikkdidaktikk på Lektorprogrammet ved Universitetet i Oslo i 2015. I dag underviser Camilla i matematikk og fysikk på Eikeli videregående skole. Nicolai Bryde er 37 år og har studert matematikk og har en mastergrad i samfunnsøkonomi […]