Lærebok matematikk – Enkelt, klart og tydelig

Vi har skrevet en lærebok og en oppgavesamling i matematikk. Vårt mål har vært å skrive en lærebok med et enkelt design, en klar struktur og et tydelig fokus. I boken læres matematikk på en mer direkte og effektiv måte.

Du kan enten kjøpe én lærebok + oppgavesamling, eller et klassesett med 20 lærebøker + oppgavesamlinger.

Merk:
Dersom du skal kjøpe for en ungdomsskole eller videregående skole ber vi deg sende en e-post til mail@folkensforlag.no.

Lærebok Matematikk

"En enkel, klar og tydelig måte å lære matematikk på!"Nicolai Bryde - Mastergrad samfunnsøkonomi
"Vi har skrevet en lærebok og en oppgavesamling, med fullstendig løsningsforslag"Einar - Lektor matematikk & fysikk
"Boken passer for både elever på ungdomsskole, VGS så vel som studenter i høyere utdanning og lærere"Camilla - Lektor matematikk & fysikk

Vår visjon: «Vi ønsker å gjøre læring av matematikk enkel, effektiv og interessant.»